جواب و پرسيار   3ـ ته قوا: (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سيئاتكم)[21] - ئه گه ر هون ته قواتيا خودا بكن وێ فورقانێ بدت هه وه (وێ كارينا جداهيا حه ق ژ باطل بدت هه وه) و خرابيێن (گونه هێن) هه وه ببه خشت.

   4ـ هجرت و جهاد و شه هاده ت: (فالذين هاجروا و أخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبيلى و قاتلوا و قتلوا لأكفرنّ عنهم سيئاتهم...)[22] - ڤيجا ئه و كه سێن هجره ت كرين و ژ جه و وارێ خوه هاتين ده رێخستن و ل رێكا من دا هاتين ئه زيه ت كرن و كو شه ركرين و هاتين كوشتن موحه قه ق ئه زى خرابيێن (گونه هێن) وان ببه خشم.

   5ـ ئنفاقا خه ف: (إن تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعمّا هى و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهوا خيرلكم و يُكَفِّر عَنْكُم سَيِّئاتِكُم)[23] - ئه گه ر هون ئه شكه ره صه ده قا بدن، چقاس باشه، و ئه گه ر هون به خه ف بدن فه قيرا، ئه و ژ هه وه ره باشتره و وێ خودێ ژ گونه هێن هه وه ببه خشێ.

   6ـ دانا «قرض الحسنه»يێ: (إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم و يغفر لكم)[24] - ئه گه ر هون ده ين بدن خودێ; ده ينه كى قه نج، وێ ل هه وه زێده بكێ و هه وه ببه خشێ.

   7ـ خوه پارازتنا ژ گونه هێن كه بيره: ئه ڤ ژى دبت سه به بێ غه فراندنا گونه هێن صه غيره:

   (إن تَجْتَنِبُوا كَبائِر ما تُنْهُونَ عَنْهُ نُكفِّر عَنْكُم سَيِّئاتِكم...)[25] - ئه گه ر هون خوه دور بگرن ژ وايێن مه زن كو هون ژ وا هاتنه نه هى كرن، ئه مێ خرابيێن (گونه هێن) هه وه ببه خشين.

   ئه ڤێنهه  حه فت ده رگه هێن مه زنن بو غه فراندن و عه فو بينا گونه هان، ڤێجا ئه و مايه سه رمه كو ئه م ل كيژان ده رگه هێ رابچن! هه لبه ت چونا ل هه ر حه فت ده رگه ها را ژى بو مروڤ مومكنه.

* حروفێن موقه طّه عه ل قورئانێ دا ب چ معنايى نه؟

* پێش وێ دا كو ئه م ژ مه عنا «حه رفێن موقه طه عه» باخڤين، يا باش ئه وه ئه م زانينه كى زه حفتر ڤێ ده رحه قێ دا ده ستخوهڤه بێنين. ل ئه ولێ 29 سوره تێن قورئانێ دا هنه ك حه رف هه نه كو ب حه رفكى تێن خوندن و دبێژن وا حه رفێن موقه طّه عه، وه هه مى لسه ر هه ڤ 14 حه رفن.

   الف، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، ه، ى.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next