جواب و پرسيار   حم: شه ش جارا: مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جاڤيه و احقاق.

   حم عسق: يێك جارێ: شورى. ل ڤێده رێ حه رفێن موقه طه عه بخوه دو ئايه تن.

   ق: يێك جارێ: قاف.

   ن: يێك جارێ: نون.

   حروفێ موقه طه عه ژ نه ظه ر ئايه تينێ ڤه، فه رق دكن، هنه ك ئايه تێن كاملن، هنه ك نه ئايه تێن كاملن و هنه ك ژى بخوه دو ئايه تن.

   هه ر شه ش آلم، و آلمص، و كهيعص، و طه، و طسم، و يس، و شه ش حم، هه ر يێكى ئايه تك ته مام و كامله.

   ئه ما پێنج آلرا، آلمرا، طس، ص، ق، ن، نه ئايه تێن كاملن، به لكى هنه ك ژ ئايه تێنه.

   حم عسق، ڤێجا تنێكى دو ئايه تێن ته مامن.

   و ئه ڤ يێك بخوه ده ليله ك قه وى يه بو وێ چه ندێ كو ئايه تێن قورئانێ تهوقيفى نه، نه ئجتهادى، ب ڤێ مه عنايێ كو ژمارا ئايه تا و ته رتيبا وا ب ده ستورا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) بخوه هاتيه كفش كرن.

   مه عنا حه رفێن موقه طه عه:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next