جواب و پرسيار   وه ك چه وا ژ ئايه تان تێت زانين، خودێ گوتيه شه يطان: هه ره سه جدێ و شه يطان ژى نه گوهدارى كريه و نه چويه سه جده و ژ به ر وێ ژ ده رگه هێ ره حمه تا ئلاهى هاتيه ئاڤێتن و مه لعون بيه.

   ڤێجا هێدى تأويل و مه عنه كرن ژێره ناڤێ و ئه م دكارن بێژن مه عنه كرن و ته ئويلا كارێ شه يطان، وه ك ڤێ مه سه لێيه كو دبێژن: تاصا ژ گرارێ كه ل تر.

   دبێژن: دوكه سا دگه ل هه ڤ ئختلاف كرن، يێكى دگوتا: فلانكه س هه ر شێڤ دفرت دچت مه كه هێ و ته هوجّودێن خوه ل وێ ده رێ دكت. يێ دى قه بول ناكرا و دگوتا نهوه يه. تفاق كرن كو ژ وى ب خوه بپرسن، ده ما پرسين، ئه وى گوت: نه ئه ز نافرم. خوه يێ ده عوايێ گوت: نه خێر، ئه ڤ ئنكارا وى ژ به قورومساغيا وى يه.

   ده ڤكى مه وها گوهلێ بيه كو شه يطان په ره ست دو خودايا قه بول دكن، خودايێ خێرى و يێ خرابيێ، ڤێجا دبێژن، خودايێ قه نجى و خێرێ ژ خوه، زه ره رێ ناگهينت مروڤ، نخوه گه ره كه ئه م خودايێ خرابيێ كو شه يطانه ژ خوه رازى بكين.

* تاريخا ته فسيرا قورئانێ ژ كه نگێ ڤه ده سپێ كريه، و مه زنترين موفه سرێ قورئانێ چ كه سه؟

* زه هه بى[18] پێنج دهورانا بو نڤيسينا ته فسيرێ دژمێرت:

   1ـ ته فسيرا حه ديسى ب شكلێ نه قل و گێران.

   ل ڤى مه رحه لێدا روايه تێن ته فسيرى يێن صه حابا و تابعينا ژ عه زمانێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) دهاتان گێران.

   ئه ڤێ مه رحه لێ حه تا ئاخريا صه دێ ئه ولێ هجرى ده وام كريه.

   2ـ ل ده سپێكا صه دێ دوێ هجرى دا كو نڤيسينا حه ديسێ ئازاد بى، ته فسيرا قورئانێ ژى بێ پشكه ك ژ پشكێن كتێبێن حه ديسێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next