جواب و پرسيار   5ـ ته فسيرا عه ياشى، دوماهيكا صه دێ دوێيێ هجرى.

   6ـ ته فسيرا نوعمانى فه قيێ شێخێ كوله ينى.

   7ـ ته فسيرا نه جاشى، 450 - 372 هجرى.

* مروڤ چ بكت داكو گونه هێن مروڤ عه فو ببن لبال خودێ؟

   * جواب كورته يه كه ژ «ته فسيرا نمونه، ج 20، روپه رێ 12 پێڤه.

خودێ ل قورئانێ دا به حسا گه له ك تشتا دكت كو دبن سه به بێ غه فراندنێ، و گونه ها ژ به ين دبن. ئه مێ ل ڤێ ده رێ ئشاره بكن بال حه فت سه به باڤه:

   1ـ ته وبه: (يا ايهاالذينَ آمنوا تُوبُوا إلى اللَّه تَوبَةً نَصوحاً، عَسى رَبُّكُم أن يُكَفِّر عَنكُم سَيِّئاتكم).[19] - ئه ى گه لى خوه ى باوه ريا، (ته وبه بكن) بزڤورن بال خودێڤه ب زڤرينه كى راست و دورست، به لكى په روه رده يێ هه وه نه باشيێن هه وه بغه فرينت.

   نخوه يێك ژ وا تشتێن دين سه به بێ به خشين و عه فوبينا نه باشى و گونه ها «ته وبه و زڤرينا با ئاليێ خوداڤه»يه.

   هه لبه ت وه ك چه وا كفش، گونه ه دگه ل هه ڤ فه رقن، هنه ك گونه ه مه زن و هنه ك مه زنترن; هنه ك گونه ه گونه هێ به نى ئسرائيلى يانه كو ژ خودێ په رێسيێ زڤرين بو ئاليێ گولك په رێسيێڤه، ڤيجا ته وبا ژ گونه هێن وها مه زن ژى شه رط و مه رجێن وى گرانن ژ قه بول بينا ته وبا به نى ئسرائيلى ياره ده ستورهات كو: «اُقْتُولوا أنفسكم» - يانى: بكه ڤن ناڤ هه ڤ و هه ڤدو بكوژن.

   2ـ ئيمان و عه مه لێ صالح: (والذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هوالحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم)[20] - ئه و كه سێن ئيمانى ئانيين و كارێن قه نج دكن و باوه ريێ تينن ب وێيا هاتى خارى بو موحه ممه د و هه ر ئه وه كو بحه ق ژ ئاليێ په روه ردێ واڤه هاتيه، خرابيێن وان وى بێن راكرن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next