پرسیار و خه لات ژ مه، به رسیڤ ژ هه وهچره ژ پێغه مبه را ره «اولوالعزم» دبێژن؟

نه بی، یانی چه و چره ژ پێغه مبه را ره دبێژن «نه بی»؟

ئسرائیل یانی چه؟ و مه خسه د ژ به نی ئسرائیل ل قورئانێ دا کی نه؟

ژ هه ڤالێن حه زره تێ عیسی را دبێژن: «حه واری» مه عنا وی چیه و چره ئه ڤ ناڤ ل وان کرنه؟

«سه ید» بو کی تێ بکار برن؟

چره و ژ به ر چ دبێژن پێغه مبه ر «محمدێ ئه مین»ه؟

چره دبێژن پێغه مبه ر «ئوممی»ه؟

چره دبێژن ئومه تا پێغه مبه ر صلی الله علیه و آله و سلم «ئومه تا وه سه ط»ھ؟

که وثه ر و به تول یانی چه و کیژان ژ که چکێن پێغه مبه ر ب ڤان ناڤان هاتیه ناڤ کرن؟

ناڤێ ئیمام حه سه ن و حوسه ین چه وا هاتیه دانین و مه عنا وان چیه؟1 2 3 4 5 6 7 8 9 next