پرسیار و خه لات ژ مه، به رسیڤ ژ هه وهگه لو روایه تا: «من قال ان القرآن مخلوق فقد کفر» دورسته، ئه گه ر دورسته ب چ مه عنایی یه؟

هنه ک دبێژن حه تا زه مانێ حه زره تێ نوح شه ریعه ت تنه بیه، گه لو ده لیل و بورهانه ک بو ڤێ گوتنێ هه یه؟

چره خودا پێغه مبه ر هنارتنه، ما گه لو عه قل نه به س بی ژ هدایه تێ را؟

ئه گه ر پێغه مبه ر مه عصومێن و گونه هان ناکن چره ئستغفار دکن و ژ خودێ دخازن کو گونه هێ وان پاقێژ کت؟

چره دڤێ پێغه مبه ر ژ گونه هـ و خه له تیا به ری و دور بن؟ ما ئه و ژی نه ئنسانن؟

گه لو ب  پێغه مبه را ره زانینا غه یبێ هه بی ئان نه؟

ئه ڤ کو ده فا حه ضره تێ صالح کوشت یێک نه فه ر بی لێبه لێ قورئان نسبه تا وی ددێ بال هه میا و عه زاب ژی سه ر هه میا دا هنارت؛چره سه ر هه میا؟

مه عنا ڤێ گوتنا حه زره تێ یه عقوب کو دبێژت کورێن خوه: «یا بنی لا تدخلوا من باب واحد» چیه؟ گه لو وه ک چه وا دبێژن، ژ به ر ڤێ چه ندێ بیه کو خه لک چاڤا ل وان نه دن؟ ئان مه عنه یه ک دی ژێرا هه یه؟

گه لو ئایه تا که ره م دکێ: «فأنساه الشیطان ذکر ربه» به حسا کی دکێ، مه خسه د حه زره تێ یوسفه، ئان که سه ک دیتره؟

حه زره تێ ئبراهیم کو بو ستێر و روژێ دبیژت: «هذا ربی» مه عنا وی چیه و گه لو ما ژ ئه ولڤه نه ئه هلێ ته وحیدێ بیه؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next