بژاره يا شعرانپێشه كى

بناڤێ خودێ

خويشك و برايێن گرانقه در و فه رهه نگ دوست، سه لام و ره حمه تا خودا لسه ر هه وه بت.

   كتيبا ل به ر ده ستێ هه وه خوه ندڤانێن عه زيز، هنه ك ڤه ه ونانن كو ژ ناڤ بوستانێ شعر و ئه ده با كوردى هاتنه بژارتن و چنين.

   ئه ڤه سالێن ساله، چقاس ڤه ه ونانه ك به ركه تى به رچاڤێ من دكهڤت كو ژ نه زه ر مه عنه و ناڤه روكێ، ئان ژ ئالێ ئه ده بى و ئان ژى ره خێن ديتر ڤه سپه حيتاهيه ك تێدا هه بت، ئه ز ل بال خوه دنڤيسم.

   روژه كى ژ روژا من به ردێ خوه ددا كاغه ز ماغه زێن خوه، وه كى من ديت قه ده ره ك ژ ڤا ڤه ه ونانا جڤيانه هه ڤ. وێ بێهنێ من هزر كٌر كو حه يف و موخابنه ئه ڤ گوتنێن خوه ش و سپه حى و په يغاما ل وادا هه يى تنێ بو من بن و ل ناڤ ره فێن كتيبخانا من دا بمينن و جار جاره ئه ز تنێ ل ناڤ ڤى بوستانى بگه رم و كه يف بكم.

   ژ ئالێ ديتر ڤه ژى من ل حه ديسێ دا خوه ند بى كو يێك ژ نيشانێن مروڤێ باوه ردار و حه قێ باوه ردارێن ديتر ل سه ر وى ئه وه كو تشتا ژ

خوه را بڤێت ژ وا را ژى بڤێت.

   ڤێجا كه ت دلێ من كو ئه ز ژ هه ڤالێ عه زيز، ئه حمه د حاجى مه ولود بخازم كو ئه وا بنڤيست و حازرێ چاپێ بكت دا به لكو ئه م بكارين ئه وێ ل ده رفه ته كى دا چاپ بكين، ئه وى ژى داخازا من بجى ئانى، خودێ ژى رازى بت، و شوكرێ خودێ كو ئه و ده رفه ت هات پێش و چاپ بى، كو هون خويشك و برايێن گرانقه در ژى دكارين ژ فێكيێ ڤى بوستانى به هره مه ند ببين.

   جهێ بير ئانينێيه، چكو جارا ئه ولئه ڤ ڤه ه ونان ب وى چاڤى نه هاتنه به رهه ڤ كرن كو پاشى راببت كتێبه كى رێك و پێك، چێدبت ل رێز كرنا وێ دا كێماسى هه بت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next