بژاره يا شعران(19 جمادى الأول 1094 هجرى)

* * *

   ئه ڤ قه تا ڤه ه ونانێ جه نابێ مه لا محه مه د ئه مينێ سێرتى ژ من را ئانين و گوت، ژ ڤه ه ونانێن ئه حمه دێ خانى يه. هه لبهت ئه ز گومان دكم ئه ڤ و يێن پێره تر كو برايێ مه لا محه مه د ئه مين رێكرين نه ڤه ه ونانێن خانيێ مه شه ور بت، به لكى خانيه ك ديتر بت كو ناڤێ وى ژى مه لا ئه حمه د بيه و خودێ باشتر دزانت.

سولطانێ دل

دلا قه ط نينه مه حبوبه ك ژ ته جوزئه ك نه بت لالى دلارا نه مه جذوبه ك هه يه سرّا ته ژێ خالى

ئه گه ر سرّا د قه لبانه وه گه ر نورا د وه جهانه بمن يه ك ره نگ و يه ك طانه دگه ل يێك له ونْ لوى ئالى

ژ غه يبێ ئه و بيه ك هاتن هه مى جوتن نه ته ك هاتن وه كى چاڤێ به له ك هاتن بهه ڤكه ت شاهى و طالى

ئه گه ر حوسنه ئه گه ر نوره ئه گه ر نێزيك ئه گه ر دوره برينا عاشقا كوره ژ سه ر تێرا گورى زالى

ژ سه ر تێرا مه جه وهه ر بو چ ئاور بو چ خه نجه ر بو ژ بو مێرا موقه دّر بو ده ما پفكرنه صه لصالێ

وه گه ر صه لصال و فه خّارهم تژى نورهم تژى نارهم دباطن شبهێ خُنكارهم بظاهر كه تمه وى شالىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next