بژاره يا شعرانئه ڤ برينا لدلێ كول دڤێ ده رمانى هه بێ

مسك و عه نبه ر و صورگول و ريحان و گولاڤێ وه ختێ سه حه رێ گوتى ره شيشه ك بخوناڤێ

هه ركه س ژێ نه صيبن ئه م تنێ مه حروم ژ ناڤێ به س چێكه كه بابا ژْ دل و مێلاك و هناڤێ

يێك جارى كه شفكه تو نقابێ ژ خوه باڤێ ده ستێ مه زو بگهينه وێ شه كه ر و ضه ره بێ

ئه ڤ برينا لدلێ كول دڤێ ده رمانى هه بێ

وه لاٌهى جه مهع كن ئه م هه مى حه رفێ مه بانى ژێ چێكن هه مى ئه م حه رف و ئه لفاظێ مه عانى

وه صفێ ته بدن ئه م هه ر بوان سرّ و عه لانى قه ت نايێن خلاسێ ژ مه عاشق تو زه مانى

ئايس مه نه كه هه ر ئه م ژ ره حما ته گومانى يێك جار مه نه كه روره شێ روژا دحسابێ

ئه ڤ برينا لدلێ كول دڤێ ده رمانى هه بێ

* * *back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next