بژاره يا شعرانئه م كرنه گويينێ شه ڤێ حه تا صبێ ئه و نانڤێ

ئازادى ئه و مه ژى دڤێ لێ داغ كرن پێ غوربه تێ

وه ختك مه دينه ك باش هه بو ئازاديه ك خوه ش تێ هه بو

غه دّارى و ظولم تێ نه بو نها دكێشن غوربه تێ

هه ر كه س نزانت حال چيه يێ تێر چ هاژ يێ برچى يه

پرسێ بكن ژ يێ ديتى يه چ كريه كاڤێ غوربه تێ

يێ ديتى حالێ غوربه تێ گريێ ئه وى لحالێ مه تێ

ئسلام چما ل ڤێ ئه زيه تێ بكێشه حالێ غوربه تێ؟

سه روه ر نه مابون ڤێ ده مێ ل ده ردان بكن ئه و مه لهه مێ

هاوار ژ ده ستێ غه مێ فه رياد ژ ده ستێ غوربه تێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next