بژاره يا شعرانئه گه ر فه يدێ ببينێ دوسته هه ركه س ئه گه ر نه ئهل ڤى يالى تو ل وى يالى

گه لو كا ئه و كو پشت پێ بێ گرێدان نه ديت يه ك من ژ ئنسانان كو هالێ

بخوه چه ند جارا كه تمه حالێ طه نگى هه ڤالا، خوه ژ به ر من دانه ئالى

كو دوست هابن تو چ دبێژى ژ مريدان ئه مێ لوان ژى بدن ئارزو حالى

دنێرى سوفى يێ شێست حه فتێ سالى رها وى سپى، كومێ نه خشى، عه بالى

وه كى ده نگێ ده ولێ ژ ده رڤا دم دم تو مێزينێ لباطن خِرو خالى

چكو ناكێ مريديێ ئه و بره سمى بئه رزانى دڤێن تشتێن بهالى

نه حه دّێ من ژ ئه هلێ دين خه به ر دم خودا وان زێده كه ژ بو نا ئه هالى

به لێ لازم ژ بو دين بڤنه رێزان نه خون مالێ موسلمانا ب حه يالى

وه زيفا خوه بكن ب راست و دورستى بلاكى بت دبت ئه و كه س جه زالىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next