بوستانێ كالو   ئبراهيم(عليه السلام) گوت: «فَهَلْ رأيت خَليلا يُميتُ خَليله» گه لو ته ديتيه كو دوسته كى بڤێت دوستێ خوه بكوژت و بمرينت؟

   خودێ تعالا خطاب كر كو: ئه ى عزرائيل بێژێ: «هَلْ رَأيتَ خَليلا يَكْرَهُ لِقاءَ حَبيبه؟» - گه لو ته ديتيه دوسته ك ژ ديتنا دوست و مه حبوبێ خوه بكرهێنت و ژێ بره ڤت؟ براستى دوست حه ژديدارا دوست و مه حبوبێ خوه دكت.

   ب ڤێ ئاوايى ئبراهيم(عليه السلام) ب ڤيانا خوه خوه ست كو رحێ وى بێت سطاندن.

   مروڤێ باوه ردار كو حه ژ خودێ دكت گه ره كه مرن لێ گران نه يێت و بزانت مرن ژ به ين چون نينه، به لكى نێزيك بينا مه حبوبه.

* * *

6) رح صطاندنا ل هندوستانێ

   روژه كى ژ روژا ل زمانێ كه ڤن دا كه سه ك كو ژ طرسا به عجى بى و دله رزيا، خوه گهاند حزويرا حه زره تێ سوله يمان پێخه مبه ر.

   حه زره تێ سوله يمان وه كى ديت روى يێ وى ژ طرسا زه ربيه و لێهڤێن وى ره ش بينه، گوتێ: چ بيه؟! سه به بێ طرسا ته چيه؟

   مێرك گوت: ئه ى پێخه مبه رێ خودێ، عزرائيل ب عه رن و غه زه ب به رێ خوه دا من و ئه ز ژ طرسا به عجاندم، حه چكو نيه ت كربى كو جانێ من بگرت!

   حه زره تێ سوله يمان گوت: ڤێجا ته چ ژ من دڤيت؟ وه چ ژ ده ستێ من تێت ئه ز بوته بكم؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next