بوستانێ كالو   مێرك گوت: يا نبيێ الله! با، ل ئه مر و فه رمانا ته دايه، ده ستورێ بده بايێ بلا من ببت جهه كى دوير ده ست، ل عه ردێ هندوستانێ، به لكى ل وێده رێ ئه ز ژ ده ستێ عزرائيل خلاس ببم.

   حه زره تى سوله يمان ژى ده ستور دا بايێ و ل زه مانه ك كورت دا ئه و ئاڤێت هندوستانێ. روژا پاشتر ده ما عزرائيل هات ديدارا حه زره تێ سوله يمان، حه زره تێ سوله يمان(عليه السلام) گوتێ: ژ به ر چ ته ئه و به ندێ باوه ردار طرساند و ب چاڤێ عه رن و غه زه بێ به رێ خوه دايێ، حه تا ژ طرسا ره ڤى و چو ديارێ غوربه تێ؟

   عزرائيل گوت: من ب چاڤێ غه زه بێ به رێ خوه ندايى يێ، ئه ما

ئه وى وه ره نگ گومان كريه و طرسهايه.

   مه سه له ئه ڤ بى: خودێ تعالا ئه مرێ من كربى كو ل فلان سعه تێ دا ئه ز رحێ وى ل هندوستانێ بسطينم، وه خت نێزيك بيبى و من ديت ئه و هێجا ل ڤێ ده رێيه! وه ئه ز گه له ك مام عه جێبمايى و من بو خوه گوت: ئه گه ر ئه ڤى صه دپه ر ژى هه بن ديسا نكارت ل ڤى زه مانى دا بگهێت هندوستانێ، ڤێجا وه هه يه ئه و ژ نێرينا من يا تيژ طرسها بت و گومان كر بت كو من ب چاڤێ كه رب و غه زه بێ به رێ خوه دايى يێ.

   وه لحاصل، من بو خوه گوت: كو ئه مر ئه مرێ خودايه و گه ره كه ئه ز پێك بينم، ڤێجا ئه ز چوم هندوستانێ، وى جهێ كو گه ره كه من رحێ وى ل وێده رێ بسطاندا، وه كى من ديت ل وێ ده رێيه! من ژى ئه مرێ خودا پێك ئانى و رحێ وى سطاند و نها ئه ز ژ وێده رێ تيم.[1]

* * *

   به لێ ئه ڤه يه قودره تا خودا و مه عنا ئايه تا شه ريف كو كه ره م دكت:

   «ئه گه ر ئه جه لێ وان بێت، نه بێهنه كى پاش دكه ڤت و نه ژى پێش دكه ڤت». وه هه روه ها ئايه تا ديتر كو كه ره م دكت:

   «ئه گه ر هون لقه سرێن قه وى و موحكه م  دا بن ژى هون هه ر نكارن ژ مرنێ خلاس ببن».back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next