بوستانێ كالو* * *

7) سه به بێ طرسا ژ مرنێ   

   مرن ل باوه ريا خودان ئيمانادا نه پويچ بين و فه نا بينه، به لكى جه  گوهه رينه، چونا زوزانايه، باركرنه ژ عاله ما مولك بو عاله ما مه له كوت. وه ژ به ر ڤێ چه ندێيه كو باوه ردارێ راستى ژ مرنێ ناطرست، به لكى كه يفا وى پێ تێت. نيشانا وێ ژى فداكارى و جان دانا ل رێكا خودێ دايه، كو ل تاريخێ دا مه گه له ك نمونێن وى ديتنه.

   حه زره تێ ئمام صادق دبێژت: ئمام حه سه نێ نه ڤيێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)دوسته ك هه بى گه له ك كه يفى و ئه هلێ له يزتوكێ بى و خه به ر خوه شبى. زه مانه ك پێڤه چو كو نه هات بال ئمام حه سهن، ڤێجا پشتى ڤه بره كى روژه كى هات.

   ئمام حه سه ن گوتێ: تو چه وايى، تو ل چ حال دايى؟

   ئه وى گوت: ئه ى وه له دێ پێخه مبه ر! ئه ز روژا خوه ده رباز دكم، ئه ما ئه ڤ ده ربازكرن نه ل سه ر ڤيانا منه و نه خودێ پێ رازى يه و نه ژى شه يطان!

   ئمام گوتێ: چه وا؟

   گوت: چكو خودێ دڤێت ئه ز هه ر و هه ر ل ئطاعه تا وى دابم و يێكجار بێ ئه مريا وى نه كم، ئه ما ئه ڤه ئه ز نه وه ره نگم، وه شه يطان ژى پێ نه رازى يه چكو ئه وى دڤێت ئه ز هه ر و هه ر بێ ئه مريا خودێ بكم كو وه ره نگ ژى نينه.

   وه ئه ما ئه ز ژى ب ڤێ ژيان و ده رباز كرنێ نه رازيمه، چكو ئه ز حه ز

دكم چجارا نه مرم، حال حاله وه ك ڤيانا من چێنابت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next