بوستانێ كالو   لڤێ ناڤبرێ دا كه سه ك رابى و گوت: يا ابْن رَسولِ اللّه: مَالَنا نَكْرَهُ المَوْتَ وَ لا نُحِبُّه؟ - يانى: چره ئه م ژ مرنێ دكرهێنين و ژێ نه خوه شين و حه ژى ناكين؟

   پرسياره كى گه له ك بجه  كر، چكو ئه گه ر راسته مه باوه رى هه يه كو مرن، چونا زوزانايه و بار كرنه و نه فه نا بين و پويچ بينه، گه ره كه ئه م ژێ نه طرسهێن، حال حاله ئه م هه م ژێ دطرسهێن و هه م ژى ژێ دره ڤين و بومه نه خوه ش ترين تشت، مرنه.

   ڤێجا ئمام حه سه ن ژى سه لامێن خودێ لسه ر بن، موناسبترين جواب دا و كه ره م كر:

   «إنَّكُمْ أخْرَبْتُمْ آخِرَتَكُم و عَمَّرتُم دُنياكُمْ، فَأنْتُم تَكْرَهُونَ النَّقْلَةَ مِن العُمران إلى الخَراب».

   يانى: له ومانێ هون ژ مرنێ نه خوه ش و ژێ دكرهێنين چكو هه وه ئاخره تا خوه خراب كريه و دنيا خوه ئاڤا كريه، ڤێجا هون حه ز ناكن ژ جهێ ئاڤا بار بكن و بچن جهێ خرابه.

   به لێ، ئه گه ر زوزانێن مه ئاڤا بن ل زه مانێ وێ دا ئه مێ بكه يفخوه شى بار بكين و بچين زوزانا، ئه ما ئه گه ر خرابه بت هنگێ مه يێ نه ڤێت ئه م بچن. مه سه لا طرسا ژ مرنێ ژى وهايه.

* * *

8) ظالم بێ جه زا نامينت

   ژ كه ڤنڤه مروڤ و حوكمدارێن ظالم و حه ق خوه ر هه بينه و وێ هه بن ژى.

       قانونا گشتى بو هاتنا ئاريكاريێ ژ ئالێ خودێڤه، ئه وه كو ملّه ت بخوه هشيار ببن و به رخوه دانێ بكن و گوهه رينێ چێبكن، قورئان كه ره م دكت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next