بوستانێ كالو   (... لا يُغَيّر الله ما بِقَوم حَتى يُغَيّروا ما بِأَنْفُسِهِم)

   يانى: خودێ گوهه رينێ بوچ مله تا و بو كه سى ناينت پێش نه حه تا ئه و بخوه خوه بگوهه رينن.

   هه لبه ت جار هه يه خودێ ب موعجره جه زايێ هنه ك ژ ظالما بدت وان و ئه وا شه قه پولى بكت، وه ك چه وا فرعه ون و ئاريكارێن وى ل هلاكى برين.

   چێروكا هلاكه تا فرعه ونێ ظالم

   حه زره تێ موسى(عليه السلام) و هه ڤال و هوگرێن وى دينێ خودێ ته بليغ كرن و حه قى خوه ستن و فرعه ونى گازى كرن بو رێكا ته وحيدێ، حه تا تام كه تن به رابه رێ يێك. فرعه ونى يان رێك ل حه زره تێ موسى و ئاريكارێن وى طه نگ كرن و ئه و مه جبورێ هجره تێ كرن.

   فرعه ونى پێ وا كه تن و ئه و ژى چون حه تا ل به ر روبارێ نيل ئاسێ بين، فرعه ونى يا هه مى ئالى دورا وان گرتبين و چ رێك ژ غه يرى وێ كو خوه ل ئاڤێ بدن و ده رباز ببن، بو وان نه ما.

   حه زره تێ موسا و هه ڤالێن وى خوه ل ئاڤێ دان و داكو ده رباز ببن، خودێ ژى ب قودره تا خوه ئاڤ قه ت كر و نيڤه ك چو ئاليه كى و نيڤێ دى چو ئاليێ دى و بنێ روبارێ نيل خوه يها و بى هشكى.

   ده ما فرعه ونيا وه ره نگ ديت دويڤ وا كه تن و حه زره تێ موسا و هه ڤالێن وى خلاس بين و هێژ فرعه ونى ده رباز نه بيين روبارێ نيل ل وا هات هه ڤ و تێدا غه رقين.

   قورئانا پيروز ڤێ ده رحه قێ دا دبێژت: «هنگێ بى كو فرعه ون پوشمان بى ژ ظولما خوه و گوت: من ئيمان ئانى، وه ئه ز باورم كو ژ غه يرى خودايێ به نى ئيسرائيل دبێژن چ خودايێن دى نينن. وه ئه ز ژ موسلمانامه».

   ئه ما ژ به ركو ده ره نگ هشيار بى و ته وبه كر، ته وبا وى نه هات قه بول كرن، جبرائيل هنه ك ژ حه ريا وا دور و به را هلانى و لسه ر دهڤێ وى دا و گوت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next