بوستانێ كالو   (ألآنَ، وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفسِدينَ)

   يانى: هينوكا تو پوشمان بيى؟ حال حاله ته پێشدا بێ ئه مرى و گونه ه  كرنه و تو ژ خرابكه ر و موفسدان بى.

   ل ده واما ئه ڤێ چێروكى دا ئايه ت كه ره م دكت: پاش مرنێ جه نازى فرعه ون ژ روبارێ نيل هات ئاڤێتن بو كناره كى، داكو رزيل ببت و بو خه لكێ ببت جهێ عبره ت وه رگرتنێ.[2]

* * *

9) جوابا حه جى له گله گێ

   له گله گا چه قل بلند و نكل درێژ عه ده تا وێ ئه وه كو ل هێلونا خوه دا ليق دكت، وه ئه گه ر هه وه هێلونا وێ ديتبت موحه قهق نها هه وه ديتيه كو ته ژى طرافێ هێلونێ ڤه چيرت و ليق هه يه و ئه ڤه ژى نيشانه كه بو گوتنامه.

   دبێژن طه يره كى ژ طه يرا گوته له گله گێ: جه نابێ له گلهگ تو هه وقاس زه حمه تێ دكێشى حه تا تو ڤێ هێلونا مه زن چێدكى، وه ك چه وا هه مى كه س صه برا وان ب جه  و وارێ وان تێت، چره تو صه بر ناكى و ل سه ر جهێ خوه ناسه كنى و هه ر بێهنه كى تو جهێ خوه دگوهه رينى، سه به بێ وێ چيه؟

   وه ك چه وا ئه وێن ديتين دزانن له گلهگ هێلونا خوه لسه ر ته حتا و ديوارا و جهێن بلند چێدكت.

   ڤێجا له گله گێ جواب دا و گوت: چكو بێهنا گه نى ژ ته حتا و ديوارا تێت له ومانێ ئه ز ئله ه  بار دكم و هێلون و جه  وارێ خوه جهدا دهێلم.

   ڤێجا طه يرك گوتێ: نه برا، تو خه له تى، بێهن ژ ته حت و دار و به را نايێت، به لكى ئشكال ژ ته بخوه يه نه ژ دار و به رايه، وه چقاس ئه ڤ ليق و چيرت و بێهنا گه نى ب ڤى ئاوايى بت، حالێ ته ژى دێ هه ر ئه ڤ بت، ڤێجا خوه چێكه، عه يب ژ ته يه نه ژ ته حتێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next