بوستانێ كالو   روژه كى بكره ك هات بال گولاڤ فروش و شويشه يه ك رونێ زه يتونێ ژێ خوه ست.

   گولاڤ فروش ئه و مروڤ رونشتاند و گوته به رده ستكێ خوه كو هه ره ل بنعه ردا مالا مه دا شويشه يه ك دوهنێ زه يتونێ هه يه، بينه و وه ره.

   به رده ستك له ز و به ز خوه گهاند مالێ، وه چو ل بنعه ردێ دا، وه كى ديت ل وێده رێ دو شويشێن ته ژى هه نه، ما حه يرى و فكرى و بو خوه گوت: ئه ز كيژكێ ببم؟ ئه گه ر ئه ز ڤێ ببم، وه هه يه مه خسه دا وى يادى بت، وه ئه گه ر ئه ز يادى ببم، وه هه يه مه خسه دا وى ئه ڤا هه بت! ڤێجا چ يێك نه برن و هێدى هێدى كه ت رێ و چو بال گولاڤ فروش و گوتى: ته گوتبى يێك شويشه ل بنعه ردێ دايه، ئه ما من ديت دو شويشێن ته ژى هه بين، ڤێجا من نه زانى ته كيژان دڤێت!

   گولاڤ فروش گوتێ: عه زيزێ من! من بخوه دانيه بنعه ردێ دا، وه من يێك تنێ دانيه وێده رێ، هه ره و راكه بينه.

   به رده ستك ديسا رێكه ت و چو حه تا گها بالێ وه كى ديت، دو شويشه نه، چه هڤێ خوه لێ تيژ كر، وه كى ديت ديسا ددونه، ده ستێ

خوه ب چاڤێ خوهڤه ئانين و چاڤێ خوه فه ركاند و گه مراند و لێنێرى ديسا ددونه.

   لخوه زڤرى و ديسا هات دكانێ و گوته گولاڤ فروش: خودێ، من زه حف هوير هوير لێ نێرى، من ديت دو شويشه ل وێده رێ نه، له ومانێ من نه زانى ته كيژان دڤێت.

   گولاڤ فروش كو ژ بكرێ خوه كه تبى شه رمێ، چكو ئه وه زه مانك درێژ بى ل وێ ده رێ رونشتبى، داره ك هلانى و دا ده ستێ به رده ستكێ خوه و گوتێ: هه ره يێكى بشكێنه و يادى راكه و بێنه!

   به رده ستك ژى ڤێجا رێ رابى و چو داكو مه سه لێ يێك سه ر بكت، گها بنعه ردێ و دارێ خوه بلند كر و لسه ر شويشه يه كى دا، وه كى ديت هه ر دو شويشه پێكڤه هه رشين!

   ئه ڤ ره به نێ خودێ هه ما ل جهێ خوه دا صاربى و بو خوه گوت: من دار ل يێكى تنێ دا، ڤێجا چوا چێبى هه ردوك شكه ستن؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next