بوستانێ كالو   ڤێجا قه ده ره كى فكرى حه تا ب كێماسيا خوه حه سها و زانى تنێ يێك شويشه ل وێده رێ هه بيه و شويشا دوى شويشه يه ك بيه خيالى كو حه قيقه ت ژێرا تنه بى يه!

   وه ل وێ ده رێ بى يه كو حه تمهن نها ئه ڤ دعا هه نێ كريه: «اَللَّهُمَّ أرِنا الْحَقَّ حَقّاً وَالْبَاطِلَ بَاطِلا» - يا ره بى حه قيێ چه وا هه يى وه ره نگ نيشا مه بكه و باطل ژى وه ك چوا هه يى نيشا مه بده.

* * *

12) دژوين نه باشن

   ل زه مانێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) دا موسلمان و پێخه مبه ر بخوه ژى ژ ده ستێ ئه بوجه هل گه له ك كه تن طه نگى، ئه بوجه هل ئه وه ئه وێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)ناڤێ فرعه ون لێ دانيى و گوتى: ئه بوجه هل فرعه ونێ ئومه تا منه، ئه بوجه هل ل شه رێ به درێ دا هات كوشتن.

   ئه وى كوره ك هه بى بناڤێ «عه كره مه». عه كره مه يێك ژ وا چاركه سا بى ئه وێن پێخه مبه ر خوينا وا حه لال و هه ده ر زانيى و گوتى: ئه گه ر هه وه ئه وه ديتن ل چ حالى دابن ئه وا بكوژن، حه تا كو ئه گه ر ده ستێ وا ب په ردا كه عبێ ڤه بت و خوه ئاڤێتبن به ر په نا مالا خودێ.

   ده ما مه كه ه  بده ستێ موسلمانا هات گرتن، هه ر چار نه فه ر ره ڤين، عه كره مه ژى خوه گهاند به حرێ و ل قايكه كى صوار بى و چو، ئه ما طوفانێ گرت و كه ت خه طه رێ، ل وى حالى دا سوز و قراردان خوه كو ئه گه ر ڤێجارێ خلاس ببت، بچيت بال پێخه مبه ر و دينێ ئسلامێ قه بول بكت.

   ڤيانا خودێ وه ره نگ بى كو ب سلامه ت ژ طوفانێ خلاس ببت. ب وه عدا خوه عه مل كر و چو مه دينێ و ل صالا 8 هجرێ دا موسلمان بى، پێخه مبه ر ژى كه يفا خوه ژێرا ئانى و گوتێ: «مَرْحَباً بِالرّاكب المُهاجِر» - يانى: تو بخێرهاتى ئه ى موهاجرێ صوار.

   پێشيا وێ ژى پێخه مبه ر گوتبى موسلمانا لبال عه كره مه دژوينا نه دن بابێ وى ئه بوجه هل. چكو پێ دژوينا ل مريا، نه رحه تى چێدبت.

   پاش هنگێ هنه ك ژ موسلمانا ده ما عه كره مه دديتان دگوتان: ئه ڤێ هه كورێ دوژمنێ خودێ ئه بوجه هله، ئه وى شكايه تا خوه ئانى بال پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) و پێخه مبه ر ژى پێشى ئه زيه ت كرنا عه كره مه گرت.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next