بوستانێ كالو   عه كره مه لبال پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) قه در و قيمه ت په يدا كر، وه پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) ئه و كر مه ئمورێ گرتنا صه ده قێن قه بيلا «هه وه زان».

   عه كره مه شه خصه ك خه بات گێر، مێرباش و كٌێرهاتى بى و پاشيرا ژى ل حه ربا يه رموكى دا شه هيد بى.

   عه كره مه بخوه دبێژت:

   ئه ز بخودێ كم، چه ند به رابه رێ قاسێ من ل زه مانێ كوفرێ دا بوٌ پێشى گرتنا ل ئسلامێ خه بات كرى، پاش موسلمان بينى ئه ز بو پێش ئيخستنا ئسلامى خه رج كريه، وه قاسێ من پێشيێ دا بو كوفرێ شه ر كرى، پاش ئسلامه تيێ چه ندين به رابه رێ وێ من بوٌ پێش ئيخستنا ئسلامه تيێ شه ر كريه.

   ئه ڤ چيروٌك گه ره كه بو موسلمانا ده رسه ك موهم بت كو بزانن وێ چه وا دگه ل موسلمانا ره فتارێ بكن.

* * *

13) بنه مالا شه هيدا

   پێخه مبه رى خودێ(صلى الله عليه وآله) هات هنارتن بو نه جات دانا به شه ر ژ پيساتى و نه قه نجێ يێوه پاش زه مانه كى كورت هنه ك ژ مروڤێن خودێ خاز و لاگرێ حه قيێ باوه رى پێ ئانين.

   بنه مالا ياسر، يانى ياسر بخوه، ژنا وى سومه يه و كورێ وى عه مّار ژى ژ وا كه سابين ئه وێن هێژ پێخه مبه ر هجره ت نه كرى ئيمان ئانى بين.

   هندێكه سومه يه بێ جايرا ئه بوجه هل بى، يانى فرعه ونێ موسلمانا، ئه وێ ل سالێن ئه ولێن به عسه تێ دا ئيمان ب پێخه مبه ر و رێكا وى ئانى، ئه بوجه هل پێ دار و قه مچى يا كه ت سه ر و گه له ك لێدا و به ده نا وێ ره ش هه شين كر كو ژ ئسلامێ ڤه بت ئه ما ئه وێ ده ست ژ دينێ خوه نه كێشا.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next