بوستانێ كالو   دبێژن: روژه كى ئه بوجه هل ئه و دا به ردار و قامچى يا، حه تا بى هش بى كه ت عه ردى، پاش بێهنه كى كو هشێ وێ هاتن سه رێ وێ، وه كى ديتن وێ تشته كى بن عه زمانێ خوهڤه دبێژت، گوهێ خوه نێزيك كرن وه كى ديتن دبێژت: «دينێ من هه ما دينێ محه مه د پێخه مبه ره». وه ده ما ئه بوجه هل ب شكه نجه و لێدانێ نه كارى ئه وێ ژ دينێ وێ بزڤرينت، برياردا كو ئه وێ بكوژت. ئه بوجه هل ئه و ئانى رهخ طه نشتا مالا خودێ، موشركێن مه كه هێ هه مى ل وێده رێ كوم بين، ئه بوجه هل به رێ خوه دا سومه يێ و گوتێ: ته دو رێك هه نه: 1ـ زڤرينا ژ ئسلامه تيێ. 2ـ كوشتن. ڤێجا سومه يێ رێكا دوێ بو خوه قه بول كر و

ده ست ژ حه قيێ نه كشاند.

   ئه بوجه هل ل حزورا موشركا دا رما خوه ل سنگێ سومه يێ ره كر، حه تا ئاليێ دى را ده ركه ت و ب ڤێ ئاوايى شه هيد بى.

   هه لبه ت گوره كى گوتنه ك ديتر، ئه بوجه هل دو حێشتر دان ئانين و هه ر پيه ك يێ سومه يێ ب يێكى ڤه گرێدا و حيشتر ب دو ئاليێن موخالفێ هه ڤ ئاژوتن و ب ڤى ئاوايى سومه يه بى دو شهق و ل رێكا پارازتنا دينێ خوه و حه قيێ دا شه هيد بى.

   ياسر بخوه ژى پێشيا ماليا خوه، سومه يێ ل بن شكه نجێ دا هات شه هيد كرن و ژ دينێ خوه نه زڤرى و ژ حه قيێ به ره ڤانى كر.

   ئه ما عه مّار، يانى كورێ ڤا هه ر دو شه هيدا خوه پارازت و «ته قيّه» كر و خه به ردانێن ل سه ر دلێ كافرا گوتن و خوه ژ ده ستێ وان خلاس كر. ڤێجا هه ما وێ بێهنێ بگريێ خوهڤه هات بال پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) و حال و مه سه له ژێرا گوتن، وه پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كارێ وى ته ئييد كر و دازانين كو ئه گه ر خه طه ر و ته هليكا جان ل حالێ هه بت موئمن دكارن بو پارازتنا خوه «ته قيّه» بكن، وه خه به ر دانێن نه ژ دل ئه ما سه ردهڤكى ل سه ر دلێ كافرا بێژن.

   پێره ئايه تا 106 يا سوره تێ «نه حل» نازل بى و نيشان دا «ته قيّه» كاره ك شه رعيه و چ خرابى نه ئانين سه ر عه مار ژ به ر كو ته قيه كربى و لسه ر دلێ كافرا خه به ردابى. ئايه تا 28 يا سوره تێ ئال عمران ژى ديسان ئه ڤێ مه سه لێ روناهى دكت.

* * *

14) زه يدێ شه هيد و عه بدولاٌيێ مه حض

   چێروكا زه يدێ شه هيد دگه ل چه ند كه س دى ژ بنه مالا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)چێروكه ك عه جێبه، وه راستى گه ره كه ديندارێن دين پاريز بو خوه بكن سه ر ده رس.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next