بوستانێ كالو   ئايه تا 104 يا سوره تێ به قه ره ژى كو كه ره م دكت: (يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا واسمعوا...) - ئه ى گه لى خوه ى ئيمانا نه بێژن پێخه مبه ر «راعنا» چكو دوژمن ژ ڤێ كه ليمێ به هرێ وه ردگرت، شوناوێ دا بێژن «أُنْظُرْنا» ئه ڤ ژ به ر وێ چه ندێيه كو حه رامه مروڤ كاره كى بكت كو دوژمن كه يف خوه ش بكت و فه يدێ بگهێنتێ. مروڤ دكارت بێژت چێروكا زه يدێ شه هيد ته فسيرا ڤێ ئايه تا شه ريفه.

* * *

15) ده ردێ بێ ده رمان

   دبێژن: روژه كى ژ روژا خه لكێ ديت حه زره تێ عيسا به ر كونجێ خانيه كى را ده ركه ت و وێ دره ڤت و دبه زت بو ئالێ گركه كى كو خوه پيش گرك بێخت، ئه و ژى چ به ز و ره ڤه ك ب له ز! هه روه كو هه زار نه فه ر دوژمنێ كو شمشير ژ كالێن ده رێخستين لپه ى بن داكو بكوژن، وه ره نگ دره ڤيا!

   كه سه كى كو نزانيا چ قه وميه، گازى كرێ: عيسا! كه س نه كه تيه دويڤ ته، چ قه وميه؟ تو چره دره ڤى؟ ئاخر چ بيه؟

   حه زره تێ عيسا گاڤێن خوه له زتر ئاڤێتن وقه ت پاش خوهڤه نه زڤرى و چ جواب ندان و هه ما هه ر به زى، ئه وى مێركى ژى ده ست ژێ نه كێشا و پێى خوه سڤك تر كرن و پێ به زى و ديسا گازى كرێ:

   چ بيه؟ بو خاترێ خودێ، هنه كى صه بر بكه، بێژه كانێ چ قه وميه، ئاخر، نه دوژمن ل پێ ته يه و نه ژى چ شێر و درنده!

   حه زره تێ عيسا(عليه السلام) پێى خوه هنه كى گران كر و گوتێ: به لا خوه ژ من ڤه كه، بهێله ئه ز خوه خلاس كم، ئه ز ژ به ر كه سه كى نه زان دره ڤم كو خوه زانا حه ساب دكت، بهێله ئه ز خلاس بكم!

   پاش وێ خه به ردانێ ديسا پێى خوه سڤك كر و بازدا، مێرك ديسا گازى كرێ و ماتو نه ئه وى يێ كوور و كه ر و گرووا ساخ دكى، وه نه خوه شێن بێ ده رمان شفايێ ژ ته دگرن؟

   ما تو نه ئه وى يێ ب ئزنا خودێ مريا ساخ دكێ؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next