بوستانێ كالو   ماتو نه ئه وى يێ ژ حه ريێ فرندا چێدكێ و رح به رددى يێ؟

   عيسا(عليه السلام) گوت: به لێ ولٌه هه ما ئه و ئه ز بخوه مه.

   مێرك گوت: ئه ى رحێ پاك و پاقژ! ئيه پێخه مبه رێ خودێ، ته چ بڤێت تو دكارى بكى، هێدى رڤێنێ چ مه عنه هه يه؟

   حه زره تێ عيسا گوت: ولٌه ه  بله ه  تلٌه ه  ئه و ئسمێ ئه عظه مێ كو من جاره كى دخوه ندا و مرى پێ ساخ دكران و من پێ خوه ندنا وێ كٌه ر و كوور و نه خوه شيێن گران پێ شفا ددان، من هه زار جارا بو وى نه زانێ سه رخوه چويى خوه ند، ئه ما ئه خلاقێ وى نه هات گوهه راندن و چينه بى و چێنه بى و چێنه بى.

   مێرك پرسى و گوت: ئه ڤ هه ردو ژى نه خوه شى نه، ڤێجا چ حكمه ت هه يه كو يێك شفايێ دگه ت و يێ دى ناگرت؟

   حه زره تێ عيسا(عليه السلام) جواب دا و گوت:

   ئه گه ر نه زانين و سه رخوه چون بگهێن هه ڤ، ئه و ده رده ك بێ ده رمانه، رونشتن و ئاخفتنا دگه ل نه زانێ مه غرور مه زنترين به لايه، بهێله ئه ز خوه پش گرك بيخم و خلاس ببم...

   ده رسا هێژايى يا ڤێ چێروكێ ئه وه ئه م پێ بحه سهێن كو سلامه تيا دين و دنيا يێ ب زانين و ئه خلاق ڤه گرێدايى يه.

* * *

16) لێكڤه كرنا مه يمونێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next