بوستانێ كالو   جه نابێ مه يمون، هه ما به سه، بلا ئاليه ك گرانتر بت، ئه م پێ رارينه! وه ب ڤێ ئاوايى هه ر دو پشيك زيره ك بين و زوكا پێ حه سهان كو هاتنه خاپاندن، وه په نيرێ خوه، قاسێ مايى ژ ناڤ له پێن مه يمونێ خلاس كرن.

   ڤێجا هه ر دو پشيكا خه له تى كرن ئه ما ب خه له تيا خوه حه سهان و جبران كرن، وه ئه گه ر پێ نه حه سهابيان په نيرێ وا كو حه قێ وا ب خوه بى و مه يمونێ چ حه ق تێدا نه بى وێ هه مى هه ڤه بهاتا خارن، ئه ما باش بى، خودێ حه ز كر پێ حه سهان.

   ڤێجا ده رسا ئه م دكارن ژڤێ چێروكێ وه رگرن ئه ڤه يه كو ئه م بزانن زوردار و حيله كه ر چ جارا بو كه سێ تشته ك باش ناكن، چاڤێ وال حيلايه، ڤێجا جار هه يه ئه و ل شكلێ رويڤى دابن و جارنا مه يمونێ و جار نا ژى ب شكلێ گورى حه ق حقوقێ خه لكێ بخون.

   يا موهم ئه وه ئه م موسلمان هشيار بن و ئه گه ر مه خه له تيه ك كر، پێ فكر كرن و زانينێ ئه م ل خوه بزڤرين و قاسێ مايى بپارێزين.

* * *

17) لێكڤه كرنا رويڤى

   دبێژن روژه كى ژ روژا شێر و گورى و رويڤى يه ك گهان هه ڤ، وه يێك و دوا خوه كرن و هه ر سێ پێكڤه رابين چون نێچيرێ.

   كه تن ده شت و نوالا حه تا سێ حه يوان، يانى: گايه ك و بزنه ك و كێڤروشكه ك نێچير كرن.

   هاتن لجهه كى رونشتن و بێهنا خوهڤه كرن، شێر ژ به ر ژێ هاتنا ره ئيس حه ساب بى، گوته گورى: مه تو قه بولى، ئه ڤى گوشتى لمه لێكڤه بكه، هه ر يێكى به هرا وان بده وان، دا تشته كى ژ خوه بزانن.

   گورى گوت: تو شێرى و مه زنێ رێلستانايى، ئه ڤ گايێ قه له و تێر گوشت بلا بوته بت. زكێ من ژيێ روڤى مه زنتره بلا بزن ژى بو من بت، كێڤروشك ژى به هرا رويڤى.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next