بوستانێ كالو   شێر كو طماتى ل هه ميێ هه بى، ژ ڤێ لێكڤه كرنێ نه رحه ت بى و له په ك ل ناڤ سه رێ گورى دا و هه ر دو چاڤ لێ ده رانين.

   ڤيجا به رێ خوه دا رويڤى و گوت: رويڤى! تو پشك بكه. رويڤى سه رێ خوه چه ماند و گوت: سه رچاڤا قوربان:

   گايێ قه له و بو فراڤينا جه نابێ ته، بزن ژى بو شيڤێ و كێڤروشك ژى بو طاشتا ته يا صبه هى! شێر به رێ خوه دايى و گوت: عافه رم، عافه رم، كى تو عه لمانديى ڤێ پشك كرنێ؟

   روڤێ گوت: چاڤێ گورى، قوربان!

* * *

مه سه لێن كٌالا

په يڤا ژ دل

   يێك ژ رێكێن ناس كرنا مله تا و فه رهه نگ و عه ده ت و رێ و ره سمێن ژيانا وان وه پێ حه سهانا ئه خلاق و ره فتارا وان خوه ندنا مه سهل و ئاخفتنێن بوريى يێ وايه.

   نخوه ئه گه ر كه سه كى بڤێت مله تێ كورد ناس بكت دڤێ بچت ناڤ دلێ فه رهه نگ و ئاخفتنێن كٌالكٌى وادا.

   هنگێ وێ ببينێ ده ما، كه سه ك غه ريب بچت جهه كى و زاروك ئان خوٌرته كى ببينت و پرسياره كى بڤێت ژێ بكت، وێ گازى بكتى: «خوهه رزى» مالا فلانكه سێ ل كوێده رێيه؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next