بوستانێ كالو   ژڤێ كه ليمێ مروڤ دكارت پێ بحه سهێت كو نامويس و شه رهف ل ناڤ ڤى مله تى دا حه تاب چ ده ره جێ موهمه، چكو پێ ڤێ كه ليمێ دبێژتێ: دايكا ته شونا خويشكا منه، وه توژى كورێ حويشكا منى و نامويسا ته نامويسا من بخوه يه و...

   هه روها ده ما لێكول ل ناڤ باغ و بوستانێ گوتنێن بوريى يێ وا دا بگه رهێت وێ پێ بحه سهێت ئه ڤ مله ت مله ته كى راسته نه فێل باز و حيله كاره وه نه وه ك ئاڤا بن كٌايێيه، وه هه يه جارنا ژ به ر ڤى ئه خلاقى نه خوه شى و گير و گرفت ژى ژێره چێبيبن، ئه ما ديسا راستى و دورستيا ل ژيانێدا، سه رهه مى تشتى را گرتيه.

   ئه ڤ چه ند و ب صه دان تشتێن وه ك ڤێ ژ گوتن و مه سه لێن راسته

راست و بێ ته يليفێن وا روٌناهى دبن، بو نمونه ئه مێ چه ند مه سه له كا ژ ڤا مه سه لێن راسته راست ل ڤێده رێ بينن:

   ئه گه ر ئقبال چو ژ بال، خه به ر بدێ ب درهه م و مسقال، وێ بێژنێ: هه ره كه رێ بێ هه فسار.

   ئه ڤ نه گويێ حه نه كايه.

   بلا قونا مروڤ ده ركه ڤێ نه ناڤێ مروڤ.

   بوك ژى ژ مه، طر نه ينوك ژى ژمه.

   پشتى مرنێ قه ليێ تێخن قونێ.

   پشتى طرێ نوكٌا كٌه زى كٌورێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next