بوستانێ كالو1) حه زره تێ عيسا و شڤانێ عارف   …7

2) عه دل و حكمه تا ئلاهى   …9

3) گونه هێن بچوك   …11

4) هه زار و سێ شيره تێن ئبليس   …13

5) گوت و بێژا حه زره تێ ئبراهيم و عزرائيل   …14

6) رح صطاندنا ل هندوستانێ   …15

7) سه به بێ طرسا ژ مرنێ   …17

8) ظالم بێ جه زا نامينت   …19

9) جوابا حه جى له گله گێ   …21

10) هه ركه س يا دلێ خوه دبيژٌت   …22back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next