بوستانێ كالو   كه سێ گوٌت و كٌرمێره، نه گوت و كٌرشێره، گوت و نه كٌر كه رێ نێره.

   كه رو نه مره بهاره وختا شينبه قيڤاره.

   كه را به رنه دن ناڤ كه را دا ژ هه ڤ نه عه لمن فص و طرا.

لێدان ياكه رايه.

   منێ منێ، مێر ناچێ به رێ ژنێ.

   مه سه لێن ژ ڤێ پێكێ و هێژ دژوارتر، هشك تر و راسته راست تر ژى ل ناڤ مه سه لێن كٌالا دا بو گوتنێ زه حف هه نه، به لێ ئه ڤ چه ند بو نيشان دانا راسته راستى يا ڤى مله تى ل ژيانێ دا به سه.

            ئه لف

   1ـ ئنسان كو كه ته به حرێ وێ ده ست باڤى كه فێ.

   2ـ ئنسان و جلك طه يرك و پرتك.

   3ـ ئه ڤ ئه ڤه،، بڤێ لبه رڤه (لبه ر به) نه ڤێ بره ڤه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next