بوستانێ كالو   23ـ بان سه ربانى گوٌر بابێ خودانى.

   24ـ ب به ره كى دوكٌێل خستن.

   25ـ بپيڤه پاشێ داگره.

   26ـ بڤێ، طاڤ نادێ ئومه تا موحه مه د(صلى الله عليه وآله).

   27ـ بخوه، پاشێ بشكرينه.

   28ـ بده مالێ خوه، به رده جانێ خوه.

   29ـ برا برايه، بازار جدايه.

   30ـ برچى سه ربه ست نابن.

   31ـ بزمارا هێسن ل كٌوچ ناچێ.

   32ـ ب زمانێ شيرين مار ژ كونێ تێ ده ر.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next