بوستانێ كالو   129ـ سێ تشت هه نه بدل ئێش: مشك و مريشك و مێش.

   130ـ سێ تشت هه نه هندك بن ژى گه لكن، ئاگر و نه يارى و بێ ئه مرى.

   131ـ سيتلٌوكه ك گرار خوه ل زك دگرێ به لێ خه به ردانه ك خوه لێ ناگرێ.

   132ـ ساخ دبت شونا خه نجه را به لێ ساخ نابت شونا خه به را.

   133ـ سه رڤه ئه لاٌه  ئه لاٌه  بنڤه نه عوزبلاٌه  .

   134ـ سيكوتو چو مێهكو تو هات شونێ.

   135ـ سێ گدى هه نه ل دنێ: يێ ل ريا بچێ بتنێ، يێ ل ئه ڤرازيا ڤه خوێ تتنێ و يێ مالا خوه ببێ بال مالا بابێ ژنێ.

            ش

   136ـ شام خوه شه ژ شامى يارا.

   137ـ شام دوره مامشا رژى دوره.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next