بوستانێ كالو   167ـ صه د گاز وه ريس ل دهڤێ هه چكه كى را ده رباز دبن.

   168ـ صه د لب زيوان خيرا ئويشيه كى گه نم ئاڤێ ڤه دخون.

   169ـ صه، ژ كويتا ناره ڤێ.

   170ـ صه، گوشتێ صا ناخوێ.

   171ـ صه يێ ره ش سپى نابێ.

            ط

   172ـ طماهى فه ناهى يه.

   173ـ طوڤێ خوه زى يێ چاندن، لا حه وله وه لا شونێ هه شين بن.

   174ـ طه ير ب چه نگا دفرن مێر ب مێرا دخورن.

   175ـ طه ير چقاس بلند بفرێ وێ ل عه ردێ ده ينێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next