بوستانێ كالو   ئه ى پێخه مبه رێ خودێ! من شه ش مه سه له ژ ته گرتنه و ئه ز پێ عه مه ل دكم.

   حه زره تێ عيسا، ژێ پرسى، ئه و چنه؟ شڤان گوت:

   1ـ حه تا حه لال هه بت، ئه ز يا حه رام ناخوم، وه چجارا حه لال خلاس نابت.

   2ـ حه تا راستى هه بت، ئه ز ده ره وا ناكم، وه راستى چجارا خلاس نابت.

   3ـ حه تا عه يبێ من هه بن ئه ز ژ عه يب و كيماسيا خه لكێ خه به ر نادم، وه چجارا عه يب و كيماسيێن من خلاس نابن.

   4ـ حه تا ئه ز مرنا شه يطان نه بينم، ئه ز ژ وه سوه سێن وى ئێمن نابم، وه شه يطان ژى هێشتا نه مريه.

   5ـ حه تا ئه ز خه زينا خودێ ڤاله نه بينم، ئه ز دلێ خوه نابم مالێ خه لكێ، وه خه زينا خودێ ژى چجارا ڤاله نابت و هه ر ته ژى يه.

   6ـ حه تا ئه ز خوه ل بهشتێ دا نه بينم، طرسا عه زابێ جه هنمێ ژ دلێ من ده رناكه ڤت و هێجا ئه ز نه چومه بهشتێ.

   پشتى خه به ردانا شڤان خلاس بى، حه زره تێ عيسا پێخه مبه ر(عليه السلام)گوت: «علمێ ئه ول و ئاخر ل ڤا شه ش تشتا دايه».

* * *back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next