بوستانێ كالو   222ـ كٌورمێ دارێ نه ژدارێ بێ فه ناهى ژێره تنه.

   223ـ كٌو، ره يێ دارێ هشك بى، فه ريدهل ئاڤدانێ نينه.

   224ـ كه سێ تنێكى بچێ مازى نانێرێ ئه ڤرازى.

   225ـ كه چى، هاڤينێ باڤێ كادينێ، تێ حه وجه ببێ ل چله و كانوينێ.

   226ـ كه ر ئبليسه ده رمان وه ريسه.

   227ـ كه رژى هه نه، كحيل ژى هه نه.

   228ـ كه ر، كه ره، جاره كى بكه ڤێ حه ريێ، حه تا حه فت صالا ل وێ رێكێ ناچێ.

   229ـ كه ر گورايه و مايه دويڤ.

   230ـ كه رو نه مره بهاره وختا شين به قيڤاره.

   231ـ كه س ب كولمێ چويه شه رێ درێشێ؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next