بوستانێ كالوشيره تێن لوقمانێ حه كيم   …64

شيره تێن حه زره تێ يه عقوب(عليه السلام)   …68

شيره تێن پێخه مبه رێ مه(صلى الله عليه وآله) ل كه چا خوه فاطما زه هرا(عليها السلام)   …69

   ل ڤێ ڤه برێ دا ئه ول شيره ت و وه صيه تێن پێخه مبه ر و حه كيما هاتنه نڤيسين و پێره هنه ك وه صيه تێن صه حابى يا و ئه هلێ مالا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) هاتنه و ل دوماهيكێ دا ژى چه ند شيره ته ك ژ سه يدايێ مه زن سه يدا سه يد خه ليلێ حوسه ينى(قدس سره) پێشكێش بينه بو هه وه خوندايێن بوستانێ كٌالو.

شيره تێن حه زره تێ ئادهم(عليه السلام)

   حه زره تێ ئادهم بابێ مروڤا كو ژ بهشتێ هات ئاڤيتن، 930 سالا عه مر كٌر و روژا ئينيێ ژ دنيايێ چووه و ل شكه فته كى ل سه ر گركێ ئه بو قوبه يس ل باژارێ مه كٌه هێ هاتيه ڤه شارتن.

   حه زره تێ ئادهم پاش عه مره كى ته جربه ل ئاخريكٌا عه مرێ خوه دا هنه ك شيره ت ل كورێ خوه «شيڤ» كرن و گوتێ: توژى ڤێجا ئه ڤا شيره تا ل ئه ولادێ خوه بكه و ئه وژى بلا ل ئه ولادێن خوه بكن.

   گوتى: كورێ من!

   پشتا خوه ب دنيايێ گرێ نه دن، پێشيا كو هون كاره كى بكن ل عاقبه تا وێ دا فكر بكن، وه ل كار و عه مه لادا ئله ه  مه شوه ره ت بكن.

   زێده خه به ر نه دن، ژ خودێ بطرسن وه ده ستورێن وى پێك بێنن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next