بوستانێ كالو   خوه ژ كٌرنا كار و عه مه لێ قه نج پاشڤه نه دن، وه ل كار و عه مه لادا عه جه له ژى نه كن.

عَلى ظَهرِ تِمْساح عُبُوركَ لُجّةً لاَجْدَرُ مِنْ فِعْلِ الأمُورِ مُعَجّلاً

بر پشت نهگان گذشتن در آب به آمد كه دركار كردن شتاب

شيره تێن حه زره تێ نوح(عليه السلام)

   حه زره تێ نوح ژ پێخه مبه رێن ئولوعه زمه، نه هصه د و پێنجه  سالا مله تێ خوه گازى كر بو رێكا خودێ، ئه ما ژ غه يرى كومه كى بچوك كه سى ئيمان پێ نه ئانى و هدايه ت نه بين.

   گوره كى گوتنه كى حه زره تێ نوح ل روژا وه فاتا حه زره تێ ئادهم دا يانى 930 سالا پاش «هُبوطێ» وه لديه و نێزيكێ 2500 سالا عه مر كريه.

   حه زره تێ نوح پاش ته جربه و سه رهاتيێن مه زن، ل به ر وه فاتێ زاروكێن خوه ل دورا خوه كوم كرن و گوته وان:

   گه لى ئه ولادا، ئه ز وه صيه تێ ل هه وه دكم كو هون دو تشتا پێك بينن و خو ژ دو تشتا بپارێزن:

   هنديكه دو تشتێن هون پێك بينن ئه ڤه نه:

   1ـ كه ليما ته وحيدێ يانى «لا إله إلا الله»ێ ژ بير نه كن، وه ئله ه  بلا ل سه ر عه زمانێ هه وه بت. يا دوێ ژى ئه ڤه يه كو ئله ه  ، ته سبيحێن خودێ بدن، يانى «سبحان الله»ێ گه له ك بێژن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next