بوستانێ كالو   ئه ما تشتێن هون خوه ژێ ڤه دن: يا ئه ول ئه ڤه يه كو: شريكا ژ خودێ را چينه كن و يادى ژى ئه وه كو: و سه ر خوه نه چن (ته كه بّورێ نه كن).

* * *

شيره تێن حه زره تێ داوود پێخه مبه ر(عليه السلام)

   حه زره تێ داوود(عليه السلام) ژ پێخه مبه رێن به نى ئيسرائيلى يا بى، ل سالا 1071 پێش ميلادێ دا ل به يتولّه حمێ وه لديه و ل سالا 1001 پێش ميلادێ ل به يتولموقه ده سێ دا وه فات كريه.

   ده ما حه زره تێ داوود، سوله يمان(عليه السلام) دانى مشونا خوه دا گوتێ:

   كورێ من! خوه ژ له يزتوكا بێ فه يده و گوتنێن پويچ بپارێزه، چكو فه يدا وێ كێمه و پێ وێ دوژمنى دكه ڤت ناڤ خه لكێ.

   خوه ژ غه زه ب و عه رنێ بپارێزه چكو ئه و، خوه يێ خوه كێم دكت.

   كورێ من! ب ته قوابه و فه رمان و ئه مرێ ره بێ خوه ب جه  بينه...

   كورێ من! ده رحه قێ ئه هل و عيالێ خوه دا ژ قه يدێ زێده غيره تێ ژ خوه نيشان نه ده، چكو هنگێ، ئه گه ر عيالێ ته پاك دامهن بن ژى، وێ خه لك ده رحه قێ وادا گومانێن خراب بكن.

   كورێ من! چاڤێ خوه ژ مالێ خه لكێ بگره و طماتيێ ل مالێ وادا نه كه، وه ئه ڤا هه يه، ده وله مه ندى. نه طمابه، چكو طما تى ب خوه فه قيره تيا حازر و ئه شكره يه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next