بوستانێ كالو   ئه ڤ لوقمان، نه لوقمانێ ئه كبه ره كو هه زار سالا عه مر كريه.

   قورئانا پيروز به حسا شيره تێن لوقمان دكت كو ل كورێ خوه كرنه.

   دبێژت: كورێ من! ئه هلێ ته وحيدێ به و شريكا بو خودێ چێنه كه، چكو شريك چێكرنا بو خودێ ظولمه كى مه زنه.

   كورێ من! روژا حه سابێ هه يه، ل وێ روژێ دا، خودا چ عه مه لێ ئنسان دكت حازر دكت و تينت پێش چاڤا، حه تا ئه گه ر ئه و عه مه ل هنگ لبه ك گارس بچوك بت و ل ناڤ ته حته كى رابت و ئان ژى ل عه سمانا بت.

   كورێ من! نمێژى راگره، ئه مرێ ب قه نجى يێ بكه، نه هيا ژ نه قه نجى يێ بكه و ل سه ر به لا و موصيبه تا صه برێ بكه، چكو ئه ڤ كارێن هه نێ كار و عه مه لێن گه له ك مه زن و ب قه در و قيمه تن.

   كورێ من! دگه ل خه لكٌێ روى طرش و مه عد گرتى نه به و وه ك مروڤێ سه ر خوه چويى و مه غرور رێڤه نه چه، چكو خودێ حه ژ مروڤێن سه ر خوه چويى يێن مه غرور ناكت.

   كورێ من! ماقويل رێڤه هه ره و ده ما تو دئاخڤى (نه كه هه وار هه وار) ده نگێ خوه هه ميێ به رنه ده، چكو نه خوه شترين ده نگ ده نگێ كه رايه.

   ژ غه يرى شيره تێن لوقمان كو ل قورئانێ دا به حس ژێ هاتيه كرن، گه له ك شيره تێن ديتر ژى هه نه كو كتيبێن حه ديس و تاريخێ به حس ژێ كرنه. چه نده ك ژ ڤا شيره تا ب ڤى ئاوايى نه:

   كورێ من! دنيا به حرا كويره و گه له ك كه س تێدا غه رقى نه، ڤێجا ل ڤێ به حرێ دا بلا گه مياته ته قواتيا خودێ بت و زادێ ته باوه ريا ب وى. عه قل و علم بلا رێبه ر و رێ ناسێ ته بن و صه بر و ته وه كول ژى بلا راگرێ ته بن.

   كورێ من! ئه ز گهامه خزمه تا چارصه د پێخه مبه را و چار تشتێن موهم ئه ز ژ وا عه لميمه:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next