بوستانێ كالو   يا ئه ول: ده ما تو نمێژ دكى دلى خوه بپارێزه.

   يا دوێ: ده ما تو دچى سه ر صفرا خارنێ هاژ گه ريا خوه هه به.

   يا سيێ: ده ما تو ل مالا خه لكێ دابى هاژ چاڤێ خوه هه به.

   يا چارێ ژى ئه ڤه كو: ده ما تو ل ناڤ خه لكێ دابێ عه زمانێ خوه بپارێزه.

   كورێ من! مروڤێ به رێ وى ل خودێ و پشتا وى ل شه يطان، پنج نيشان هه نه:

   ديندارێ، مروڤاتى و كه مال، حه يا، خوه ش ئه خلاقى و سه خاوه ت و نان ده رى.

   كورێ من! وه ره نگ دهس نه ئاڤێژه دنيايێ كو بو ئاخره تا ته زه ره ر تێدا هه بت، وه وه ره نگ ژى ته ركا وێ نه كه كو تو ببى سه ربارێ خه لكێ.

   كورێ من! من بارێن گران گران راكرنه، هه لبه ت هه مى بارگرانن، ئه ما من بارێ گرانتر ژ بارێ جيرانێ خراب نه ديتيه، وه من گه له ك نه خوه شى و ته حليا ژيانێ كشانديه ئه ما من ژ فه قيره تيێ نه خوه شتر و ته حل تر نه ديتيه.

   كورێ من! ئه گه ر ته جڤاته ك يا ديندارا ديت، توژى بكه ڤه جڤاتێ، چكو ئه گه ر تو بخوه زانابى، تودێ ژ زانينا خوه به هرێ وه رگرى و وێ سه ر زانينا تهڤه زێده ببت و ئه گه ر تو جاهل و نه زان بى تو دى زانا ببى و به لكى توژى به ر وێ ره حمه تێ بكه ڤى ئه وا خودا سه روا دا درژينت.

   كورێ من! بزانه، ظولما ل دنيايێ دا زولٌمات و روره شى يا ئاخره تێيه بو مروڤ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next