بوستانێ كالو   پێخه مبه رێ مه(صلى الله عليه وآله) حه زره تێ موحه مّه د ل سالا «عام الفيل»ێ ل مه كٌه هێ وه لديه، ناڤێ بابێ وى عه بدولاٌهه و ناڤێ دايكا وى ئامنه يه، ل سالا 11 يێ هجره تێ ل مه دينايێ وفات كريه و ل وێ ده رێ هاتيه ڤه شارتن.

   جاره كى حه زره تێ فاطمه، هات بال پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) و پور پورا حالێ خوه ژێره كر، ڤێجا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) هنه ك كاغه ز دانێ كو تێدا وها، هاتبى نڤيسين:

   هه ر كه سێ ئيمان ب خودێ و روژا قيامه تێ هه بت، بلا جيرانێ خوه ئه زيه ت نه كت.

   ئه و كه سێ باوه رى ب خودێ و روژا قيامه تێ هه يى، بلا قه در و قيمه تێ مێهڤانێ خوه بگرت.

   ئه و كه سێ ئيمان ب خودێ و روژا قيامه تێ هه بت، بلا قه نج خه به ر بدت ئانژى نه ئاخڤت.

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) جاره ك دى گوته كچا خوه فاطمايێ:

    كه چا من! ئێمانه ت، خوه ژ به خيله تيێ دور بگره، چكو به خيله تى داره كه كو ئه صلێ وێ ژ ئاگره،وه ئه و كه سێ خوه ب چقه ك يا وێ ڤه بگرت وێ بكه ڤت ناڤ ئاگرێ جه هنمێ.

   ده ما ئايه تا: (وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَك الاَْقْرَبين) هات خارێ، يانى ئه مرێ

پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) هات كرن كو مروڤێن خوه، گازى بكت بو رێكا حه ق، رابى چو سه ر گركێ صه فايى و مروڤێن خوه ل دورا خوه كوم كرن و گوت:

   ئه ى گه لى ئه ولادێن عه بدول موطّه لب! وه پێڤه چو و يێك يێك ناڤ برن و كه ره م كر:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next