بوستانێ كالو   پێخه مبه رى خودێ(صلى الله عليه وآله) گه له ك به حسا نمێژێ دكرا و خه لك هايددان بو نمێژ كرنێ، ڤێجا روژه كى حه زره تا فاطمه، ژێ پرسيار كر و گوتێ: بابو! ئه و مێروژنێن نمێژێ سڤك دگرن، وێ چ ل وا بێت؟

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كر:

   كه چا من! ئه و ژن و مێرێن نمێژى موهم ناگرن، پازده ه  به لا وێ سه روا دا بێن، شه ش ژ وا، ل دنيايێ دا، سێ ل به ر مرنێ، سێ ژى ل قه برێ دا، وه سێ ژى روژا قيامه تێ.

   هنديكه شه ش به لايێن دنيايێنه، ئه ڤن: به ره كه ت ژ رزقێ وى رادبت، خێر ل عه مرێ وى دانامينت، ژ دێمهن و سيمايێ قه نج و صالحا بێ به هر دمينت، عه مه ل و كريارێن وى نايێن قه بول كرن، دعايێ وى بلند نابن بو عه سمانا، وه له زه تێ ژ دعايێ خوه نابينت.

   سێ به لايێن ل به ر مرنێ ژى ئه ڤن: وێ ل به ر مرنێ، زه ليل ببت، وێ برچى و تێهن بمرت، حه تا ئه گه ر تو ئاڤا چه ما ژى به ردى حه فكا وى دا، تێهنيا وێ ناشكێت.

   وه ئه ما به لايێن قه برێ ژى ئه ڤن: وێ قه برا وى طه نگ و طارى ببت، وه مه لائيكه ته ك يێ عه زابێ وێ ئه وى حه تا روژا قيامه تى بدت عه زاب دان.

   سێ به لايێن روژا قيامه تێ ژى ئه ڤن: وێ ئه وى ل سه ر رويێ وى بخشكينن حه تا بێنن به ر مه حكه مێ، وێ حه سابه ك دژوار دگه ل دا بێت كرن وه خودێ بچاڤێ ره حمه تى به رێ خوه نادتێ.

* * *

شيره تێن ئمامێن ئه هلێ به يتێ و صه حابيان

ناڤه روك:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next