بوستانێ كالوشيره تێن عومه ر بن خه تاب   …100

شيره تێن ئمام عه لى(عليه السلام)

   ئمام عه لى(عليه السلام) ئه ولين ئمامه ژ ئمامێن ئه هلێ به يتێ، ده سته برا و زاڤايێ پێخه مبه ره و ئه ڤ مه زناهى تنێ بووى به سه كه پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)كه ره م كريه: «ئه ز باژارێ علم و زانينێ مه و عه لى ده رگه هێ وێيه، ڤێجا كه سێ زانين بڤێت بلا ب رێكا وێڤه بێت». ئمام عه لى ل 13 ره جه بێ، 23 سالا پێش هجره تێ ل كه عبێ دا وه لديه و ل 21 ره مه زانا سالا 40 هجرى ل كوفايێ هاتيه شه هيد كرن و 63 سالا عه مر كريه، وه زياره تا وى ل عراقێ ل باژارێ نه جه فێيه.

   گوره كى كو كتێب دنڤيسن كتێبا، ئمام عه لى شيره تكاره كى گه له ك مه زن بيه. ره حمه تى يێ ئامدى دياربه كرى ل كتێبا خوه يا هێژايى بناڤێ «غُرَرُ الحِكَمْ» دا زێده ترێ 11 هه زار گوتنا ژ ئمام عه لى نڤيسى نه، هنه ك ژوا ئه ڤن:

   گه لى ئه ولادا! ئه ز وه صيه ت دكم كو ل هه ر كار و حالى دا ته قواتيا خودێ ژ بير نه كن، گوتنا حه ق و دورست بێژن، ل به رابه رێ دوست و دوژمن دا عداله تێ راگرن، نه ل حالێ فه قيرى يێ و نه ژى ل ده وله مه نديێ دا زێده گاڤيێ نه كن...

   گه لێ ئه ولادا! نه خوه شيێن كو پاش وێ جنه ت و بهشت بت نه خوه شى نايێت حه ساب كرن، خوه شى و له زه تێن كو پاش وێ ئاگرێ جه هنمێ بت، خوه شى و له زه ت نايێت حه ساب كرن، هه مى نعمه ت و خوه شى ل به رابه رى بهشتێ دا كێم و بچوكن، هه مى نه خوه شى و نه رحه تى ژى لبه رابه رێ ئاگرى جه هنمێ دا سلامه تى تێت حه ساب كرن.

   گه لى ئه ولادا! «مَنْ أبْصَرَ عَيْبَ نَفْسِهِ إشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ...»

   ئه و كه سێ عه يب و كێماسيێن خوه ببينت هێدى عه يب و كێماسيا ژ خه لكێ راچێناكت.

   ئه و كه سێ ب ته قسم و پشك كرنا خودێ رازى بت ژ به ر لێ فه وتينا تشته كى خه مگير نابت.

   ئه و كه سێ شويرێ ظولمێ ژ كٌالان ده رينت بكت وێ پێ بێت كوشتن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next