بوستانێ كالو   ئه و كه سێ خوه ژ جواب دانا گوتنێن خه لكێ بپارێزت ئه وى ئابورا خوه پارازتيه و سه لامه ت هشتيه.

   ئه و كه سێ دگه ل خه لكێ و خوه ش ده رباز بكت، ئه و گهايه كمالا عه قلێ و دورست عه مه ل كريه.

   ئه و كه سێ ئحترام و قه در و قيمه ت ژ خه لكێ ره بگرت وێ خودان ئحترام ببت و قه در و قيمه ت ژێرا بێت گرتن.

   ئه و كه سێ خه لكێ بچوك و كێم بكت وێ ئه و ژى بێت كێم كرن و قه در و قيمه تێ وى نامينت.

   شعر ب خوه ژى ئه ڤه يه:

سَليمُ العِرْضِ مَنْ حَذَرَ الجَوابا وَ مَنْ دارى الرِّجالَ فَقَدْ أصابا

وَ مَنْ هاب الرِّجالَ يُهَيِبُوهُ و مَن حَقَرَ الرِّجالَ فَلن يُهابا

   كورێ من! حه سه د پيسترين وه سيلا ئابور برنێ و هه تك چونێيه.

؟

   ل نه هجولبه لاغێ دا وه صيه ته ك يا ئمام عه لى هه يه كٌو ل به ر وه فاتێ دبێژت: كورێن خوه حه سه ن و حوسه ين:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next