بوستانێ كالو   «اوصيكما بتقوى الله، و أن لاتبغيا الدنيا و أن بغتكما... اوصيكما و

جَميعَ وُلدى وَ أهْلى وَ مَنْ بَلَغَهُ كتابى بِتَقوى الله وَ نَظْمِ أمركم...»

   يانى:

   ئه ز ته نبيا ته قواتى و طرسا ژ خودێ لهه وه دكم، وه ئه ز ته نبى دكم كو نه دنيا خاز و نه مال په رێس بن هه ر چه ند به رێ دنيايێ بكه ڤت هه وه.

   حه قيێ بێژن و بو ده ستڤه ئانينا خێرێ كار و عه مه لا بكن.

   دوژمنێ ظالم و پشتيڤانێ مه ظلوم و بێ كه سابن.

   ئه ز وه صيه ت دكم ل هه وه هه ردوكا و هه مى ئه ولادێن خوه و ئه هل و عيال و هه مى وا كه سێن ئه ڤ گوتنا من بگهێت وان كو:

   ئێمانه ت ته قواتيا خودێ و نه ظم و ته رتيبا ل كار و بارادا.

؟

   كورێ من! [ئاگرێ فتنێ خوه ش نه كه و بلا كه س نه كار بت بو فتنێ به هرى ژ ته وه رگرت]، ل فتناده وه ك گولكا دهڤێ يا دو صالى به، كو نه بكٌێر صواريێ تێت و نه ژى بكٌێر دوتنێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next