بوستانێ كالو   8ـ ئێمانه ت دگه ل مروڤێ گونه هكار و خراب هه ڤاله تيێ نه كه، چكو وێ ب بهايه ك كێم ته بفروشت.

؟

   كورێ من! بزانه، چ ژيان ژ خوه ش ئه خلاقيێ خوه شتر نينن.

   كورێ من! قه در و ئحترامێ بو مروڤێن خودان ئه صل و ژ خوه شه رم بگره، هه رچه ند كو نه دار و فه قير بن.

   كورێ من! دنيايه، ئه گه ر روژه كى تو موحتاج بيى، موحتاجيا خوه، تنێ ژ مروڤێن قه نج و خودان كه ره م و خوه ى ئه صل بخازه ئه گه ر چ نه دار و فه قير بن، چكو خودێ خێر و به ره كه ت ل وادا دانيه. ئه ز بخودێ كم ئه ز حازرم ده ستێ خوه بكم دهڤێ مارا دا ئه ما ئه ز نه حازرم ده ستێ خوه درێژكم بال ده وله مه ندێ بێ ئه صل و نه سه ب ڤه. بزانه

مروڤێ خودان ئه صل و خوه ى شه خصيه ت مالێ دنيايێ ل پێش چاڤێ وى بێ قيمه ته و ئه وى سه ر خوه چويى ناكت; مه سه لا وى وه ك مه سه لا روژێ يه، هه رچه ند ل بن عه ورادا هاتبت ڤه شارتن ژى ديسا فه يدێ دگهينت خه لكێ، وه مه سه لا مروڤێ بێ ئه صل ژى وه ك زيوانێيه كو چقاس لخوه زێده بكت زه ره ر و ته حليا وێ زێده دكت.

* ئمام عه لى(عليه السلام) ل وه صيه ته ك ديتر دا دبێژت:

   كورێ من! مالێ دنيايێ پاشخوهڤه نه هێله [و ل زه مانێ ساخيا خوه دا ل رێكا قه نجى يێ دا به هرێ ژێ وه رگره] چكو مالێ تو پاشخوهڤه بهێلى ژ دو حاله تا نه ده ره: ئان وێ بگهێت مروڤێ قه نج و وێ ئه و ل رێكا خودێ دابه هرێ ژێ وه رگرت، ڤێجا ئه و خودان خێر ببت پێ مالى كو ته بو كوٌم كرنا وێ زه حمه ت كێشايى، ئان ژى وێ بگهێت كه سه كى كو ل رێكا خرابيێ دا به هرێ ژێ وه رگرت كو هنگێ تو بيى ئاريكارێ وى بو پێك ئانينا گونه ه  و خرابيێ.

   كورێ من! ئه گه ر ل ژيانێ دا گير و گرفت و نه رحه تى بو ته پێش هاتن ده رد و كٌولێن خوه بو هنه ك ژ دوست و هه ڤالێن خوه بێژه، چكو يێك ژ ڤا چار فه يدا وێ پێڤه بيت: ئان وێ گير و گرفتاته چاره سه ر بكت، ئان وێ ل وێ رێكێ دا ئاريكاريا ته بكت، ئان وێ پێ مه شوه ره تێ رێكا چاره سه ركرنێ روناهى ببت و ئان ژى وێ فه يدا دعايێن وى يێن مه قبول بگهێ ته. [نخوه پوٌرپوٌرا خوه خوه تى دگه ل دوستا هه ر باشه].

   حه سه نێ من! چ جارا تو شه ر ده سپێ نه كه، ئه ما ئه گه ر دگه ل تهback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next