بوستانێ كالوشه ر كرن تو به ره ڤانى يێ ژ خوه بكه. چكو ده سپێ كه رێ شه ر ظالمه و ل هلاكێ چون و شكه ستن به هرا ظالمايه.

؟

   ل كتێبا ديوانا شعرا يا هاتى نسبه ت دان بال ئمام عه لى ڤه هنه ك شيره تێن ديتر هاتنه نڤيسين كو ئمام عه لى شيره تا ل كورێ خوه ئمام حه سه ن دكت و دبێژت:

   كورێ من! ئێمانه ت دگه ل دێ و بابا و مروڤين خوه يێن نێزيك و خه لكێ هه ميا ب قه نجى ده رباز بكه.

   كورێ من! تنێ دگه ل مروڤێن خودان ته قوا و پاك و ژ خوه شه رم و خوه يێ سوز و قرارا هه ڤاله تيێ بكه.

   كورێ من! بلا تێكلى و هات و چووا ته تنێ دگه مێرباشێن خودان ئه ده ب و قه نج بت، ئه وين كو خه مل و زينه تا هه مى جڤاتانه.

عَلَيكَ بِبرّ الوالدَين كِلَيْهما و بِرّ ذوى القُربى و بِرّ الأباعِد

وَلا تَصْحَبَنْ إلاّ تَقِيّاً مُهَذَبّاً عَفيفاً زَكيّاً مُنجزاً لِلْمَواعد

وَ قَارِنْ إذا قَارَنْتَ حُرّاً مُؤَدَّباً فَتىً مِنْ بَنى الأحْرارِ زَينِ المشاهد

   كورى من! ل سه ر به لا و نه رحه تى و پێشهاتا صه بردار به [و ژ هه ده فا خوه پاشڤه نه چه] و بزانه صه برا دورست، وێ ته عاقبه ت بخێر بكێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next