بوستانێ كالو   ئه صحابا گوتن: يا رسول الله! ڤێده رێ هشكى يه و چ دار و

شينكاتى لێ نينه، ئه م ژ كێده رێ بێنين؟

   پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) گوت: هه ركه س هندێ كارينا خوه بلا پێ بگه رهێت و چقاس ژێ هات بلا بينت.

   پانه، ئه مرێ پێخه مبه ر بى و صه حابيا نه ڤيان ئه مرێ وێ بشكێنن، ڤێجا رابين و هه ر يێك ب ئاليه كى ڤه چو و لدار و قرشكا گه رها و هه ر يێكى هنه ك په يدا كرن و ئانين رژاندن به ر پێخه مبه رێ خودێ و كوٌمه ك مه زن ژ دار و قرشكا پێك هات.

   ڤێجا پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) كه ره م كر: گونه ه  ژى ب ڤى ئاوايى به رهه ڤ دبن، ئه ى گه لى ئه صحابا، خوه ژ گونه هێن بچوك بپارێزن.

   ب ڤێ ئاوايى پێخه مبه ر هشيارى دا ئه صحابا و ئومه تێ كو وه هه يه گونه هێن بچوك نه يێن ديتن و مروڤ ژ خوه پێ نه حه سهێت و ئان ژى مروڤ بێژت: گونه هه ك بچوكه ما وێ چلێ بێت! ئه زێ ڤى گونه هى تنێ بكم و خودێ ره حما وى گه له كه، وه تشتێن وها مومكنه بو خوه بكت هێجت، ئه ما پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) هشيارى دا ئه و گونه هێن كو مروڤ چنه ئان بچوك حه ساب بكت، وه هه يه بكه ڤن سه ر هه ڤ و مه زن ببن و هێدى مروڤ نه كارت خوه ژێ خلاس بكت.

* * *

4) هه زار و سێ شيره تێن ئبليس

   دبێژن روژه كى ژ روژا شه يطان راست حه زره تێ موسا هات و گوتى: ته دڤێ ئه ز 1003 شيره تا لته بكم؟

   جبرائيل(عليه السلام) وه حى بو حه زره تێ موسا ئانى و گوتێ: ژ ناڤ فان، هه زارى وان ڤر و حيله نه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next