بوستانێ كالو   ده رحه قێ يه تيمادا، ئه ز وه صيه تێ ل هه وه دكم كو هون هاژوا بمينن و نه هێلن ئه و بكه ڤن طه نگاڤيێ، چكو من ژ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) سهح كر دگوتا:

   ئه و كه سێ خوه ل يێتيمه كى بكت خودان حه تا مه زن ببت و ئحتياجيا وى نه مينت، خودێ بهشت بو وى واجب كريه، ئه و كه سێ مالێ يه تيما بخوت ب نه حه قى، جه هنم بو وى هاتيه حازر كرن.

   گه لى ئه ولادا! ئێمانه ت خوه ب قورئانێ بگرن، وه بلا ل عه مه ل كرنا ب وێ دا كه س پێشيێ ژ هه وه نه سطينت.

   ئێمانه ت، هاژ جيرانێ خوه هه بن، چكو ئه ڤ وه صيه تا خودێ و پێخه مبه ره ده رحه قێ وادا.

   ئێمانه ت هاژ نمێژێ هه بن، چكو نمێژ باشترين عه مه له و ستوينا دينێ هه وه يه.

   گه لى ئه ولادا! ئێمانه ت، روژيێن خوه بگرن، وه بزانن روژى گرتنا ره مه زانێ مه رطالێ هه وه يه ل به رابه رێ ئاگرێ جه هنمێ دا.

   هاژ فه قير و ژارا هه بن و ئه وا بكن شريكێ ژيانا خوه.

   پێ مال و جانێ خوه جهاد و خه باتێ بكن بو رێكا خودێ.

   ئێمانه ت، ئێمانه ت، هاژ زوريه تا پێخه مبه رێ خوه هه بن، وه نه هێلن ظولم ل وابێت كرن و قاس كارينا خوه به ره ڤانيێ ژ وان بكن.

   ئێمانه ت، حه قێ ئه صحابێن پێخه مبه رێ خوه پێك بينن، ئه و ئه صحابێن هاژ دين مايين و بدعه نه ئێخستين ناڤ دين دا.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next