بوستانێ كالو   ئێمانه ت، هاژ حه قێ ژنكا و مروڤێن بن ده ستێ خوه بمينن و بو پێك ئانينا حه قێ وان خودێ ژ بير نه كن، وه دگه ل خه لكێ خوه ش ره فتار بن، وه ك چه وا خودايێ هه وه ئه مرێ هه وه كرى.

   گه لى ئه ولادا! ئێمانه ت، ئه مرێ ب قه نجى يێ و نه هيا ژ نه قه نجى يێ ژ بير نه كن، چكو ئه گه ر هون ڤا دو تشتا ته رك بكن وێ پيسه ك ببن سه روك و حاكم و هێدى دعايێن هه وه ژى قه بول نابن.

   ئێمانه ت تفاق و پێك ئانينا حه قێ مروڤاتيێ، ئێمانه ت، عه فو كرن و به خشين و ئێمانه ت قه نجى.

؟

   گوره كى گێرانه ك دى، ئمام عه لى پاش وێ ده ربا ئبن مولجهم ل سه رێ وى دايى، پێشيوكا شه هيدبيناخوه، گوته كورێن خوه حه سه ن و حوسه ين(عليهما السلام):

   كورێن من! ئه ز وه صيه تا ته قواتيا خودا ل هه وه دكم، وه ئه ز وه صيه تێ ل هه وه دكم كو هون پێ دنيايێ نه كه ڤن هه رچه ند ژ هه وره لێ بيت.

   ئێمانه ت، ئه گه ر تشته ك دنيايى ل هه وه فه وتى خه ما نه خون.

   ئه ز وه صيه تێ ل هه وه دكم كو: هون حه قيێ بێژن و بو ده ستڤه ئانينا خێرێ كار بكن و بو مه ظلوما پشتهڤان بن و دوژمنێ ظالما بن.

   كورێ من! ئێمانه ت ته قواتى و گوهدانا ئه مرێ خودا.

   ل شيره ته ك دى دا كه ره م دكت:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next