بوستانێ كالو   چكو مروڤێ ئه حمه ق شه رمه زارن و شه رمه زارى ب وا ڤه تێت.

   كورێ من! چ تشت هنگ وێ چه ندێ كو تو كه ربا خوه داخوى و نه فسا خوه بن ده ستێ خوه بكى، من كه يفخوه ش ناكت.

   كورێ من! ده ما گرفتاريه ك بوته هاته پێش، ده ستنمێژ بگره و دو ره كعه ت نمێژ بكه و پاش نمێژێ دعا ژ خودێ بخازه.

   كورێ من! خودايێ عاله مێ، رازى كرنا دێ و بابا شه رط زانيه، ئه ما رازى كرنا ئه ولادا به حس ژێ نه كريه، وه وه صيه ت ل ئه ولادا كريه كو هاژ دايبابا هه بن و قه درێ وا بگرن، ئه ما ئه ڤ شيره ت ل دێ و بابا نه كريه.

   چكو هاژێ مانا دێ و بابا بو ئه ولادێ خوه و حه ژێ كرنا وان تشته كى فطرى يه و نه موحتاجێ ته نبيێيه.

   كورێ من! نخوه پێ ئحترام گرتن و قه نجى يا ل دێ و بابا تو ئه وا خه لات بكه.

   كورێ من! مه سه لا ژيانا دنيايێ، مه سه لا ئامانه كى ته ژى يه، كو دو به هرێن وى هشيارى و زيره كاتى يه و سێ يێكا وێ ژى پێش گوهێ خوهڤه ئاڤێتن و ته غافوله.

* * *

شيره تێن عوباده

   عوباده بن صامت يێك ژ صه حابێن پێخه مبه ره(صلى الله عليه وآله) كو ل سالا 34 هجرى به رابه رى 654 ميلادى ل به يتولموقه دّسێ وه فات كريه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next