بوستانێ كالو   ئه بوسوله يمان ل كتێبا خوه دا نڤيسيه كو: ئه بى رباح ژ كورێ عوباده پرسى و گوتێ: گه لو بابێ ته ل به ر وه فاتێ چ وه صيه ت و شيره ت لته كرن؟ گوت: بابێ من ل به ر وه فاتێ گوته من:

   كورێ من! ئێمانه ت ته قواتيا خودێ، وه بزانه ته قواتى چێنابت نه حه تا تو تنێ بو خودێ عباده ت بكى.

شيره تێن عه باسێ مامێ پێخه مبه ر

   عه باسێ مامێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله) يێك ژ صه حابيان بى كو شيره ت ل كورێ خوه كرن و گوتێ:

   كورێ من! ئه ز دبينم كو ئمام عه لى حه ژ ته دكت و ئحترامێ بو ته دگرت، ڤێجا ئه ڤا سێ شيره تێن من پێ عه مه ل بكه دا كو دوستيا هه وه ده وام بكت و هون ژ يێك ڤه نه بن:

   1ـ ڤر و دره وا دگه ل نه كه.

   2ـ غه يبه تا كه سى ل بال وى نه كه.

   3ـ سرّ و خه فێن وى ئه شكه ره نه كه.

   جاره ك دى دبێژتێ:

   كورێ من! سێ تشت بلا نه بن سه به بێ وێ چه ندێ كو تو په ى علم و زانينێ نه كه ڤى: 1ـ مه يلا بو نه زانينێ. 2ـ بێ خه مى ل پێكه تنا زانينێ. 3ـ شه رم كرنا ژ پرسيار و عه لمينێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next